028-SLLR-SLLR-2007-V-1-KAMALA-PERERA-v.-LIYANAPATHIRANA.pdf