086-NLR-NLR-V-35-CEYLON-EXPORTS,-LTD-v.-ABEYSUNDERE.pdf