030-SLLR-SLLR-1989-V-2-CEYLON-MEAT-PRODUCTS-LTD.-v.-MRS.-C.-FERNANDO.pdf