030-NLR-NLR-V-06-DISSANAYAKE-v.-ANTHONY-FERNANDO.pdf