012-SLLR-SLLR-1985-V1-EDIRISURIYA-v.-NAVARATNAM-AND-OTHERS.pdf