054-NLR-NLR-V-22-EHELIYAGODA-et-al.-v.-SAMARADIWAKARA.pdf