106-NLR-NLR-V-15-FONSEKA-et-al.-v.-NARAYANAN-CHETTY.pdf