017-NLR-NLR-V-28-GOONERATNE-NAYAKE-THERO-v.-PUNCHI-BANDA-KORALA.pdf