048-SLLR-SLLR-1998-V-3-HETTIARACHCHI-INDUSTRIES-PVT-LTD.-v.-DAYA-KANTHI.pdf