064-SLLR-SLLR-1995-2-JAYASURIYA-V.-SRI-LANKA-STATE-PLANTATIONS-CORPORATION.pdf