064-NLR-NLR-V-01-JAYAWARDANA-v.-DON-THOMAS-et-al.pdf