014-SLLR-SLLR-1985-V1-JAYAWARDENA-v.-WANIGASEKERA-AND-OTHERS.pdf