021-SLLR-SLLR-1999-V-2-KALEGAMA-ANANDA-THERO-v.-MAKKUDDALA-GNANISSARA-THERO.pdf