057-SLLR-SLLR-1996-V-2-KARUNAWATHIE-AND-2-OTHERS-V.-GUNADASA.pdf