049-NLR-NLR-V-10-KARUPPEN-CHETTY-v.-PALANIAPPA-CHETTY.pdf