005-SLLR-SLLR-1994-V3-KODITUWAKKU-ARACHCHI-v.-WADUGODAPITIYA.pdf