012-SLLR-SLLR-1992-2-KODITUWAKKU-ARATCHI-v.-NELIYA-WADUGODAPITIYA.pdf