074-NLR-NLR-V-16-MANAKULARATNA-v.-WICKRAMANAYAKE.pdf