073-NLR-NLR-V-08-MANTHIRA-NADAN-v.-KULANTHIVEL.pdf