009-NLR-NLR-V-16-MEYAPPA-CHETTY-v.-RAMANATHAN-et-al.pdf