001-SLLR-SLLR-1994-V3-MUTHUKRISHNA-v.-GOMES-AND-OTHERS.pdf