082-NLR-NLR-V-27-MUTTAIYA-v.-ASIATH-UMMA-et-al.pdf