060-NLR-NLR-V-27-MUTTIAH-CHETTY-v.-UKKURALA-KORALA.pdf