003-SLLR-SLLR-1999-V-1-NALINI-ELLEGALA-v.-PODDALAGODA-AND-OTHERS.pdf