022-SLLR-SLLR-2002-3-NANDAWATHIE-SILVA-v.-MANURATNA.pdf