032-SLLR-SLLR-2006-V-1-NAVARATNE-vs.-WADUGODAPITIYA-AND-OTHERS.pdf