029-NLR-NLR-V-75-P.-B.-WIJESUNDERA-v.-WAGISA-PERERA.pdf