015-SLLR-SLLR-2000-V-2-PATABENDI-v.-EDIRISURIYA-AND-OTHERS.pdf