037-SLLR-SLLR-2002-3-PIYADASA-v.-SRI-JAYAWARDENAPURA-MULTI-PURPOSE-CO-OPERATIVE-SOCIETY-LTD..pdf