171-NLR-NLR-V-47-PODIHAMY-Appellant-and-JAYARATNE-Respondent.pdf