003-SLLR-SLLR-2000-V-1-PREMARATNE-v.-KODITUWAKKU-ARACHCHI.pdf