039-SLLR-SLLR-2002-V-2-PUNCHI-BANDA-v.-SIRIWARDENA-OTHERS.pdf