050-SLLR-SLLR-1995-2-SEEMA-SAHITHA-PANADURA-JANATHA-SANTHAKA-PRAVAHANA-SEVAYA-AND-OTHERS.pdf