001-NLR-NLR-V-06-SINCHI-APPU-v.-WIJEGUNASEKERA.pdf