074-NLR-NLR-V-31-SOMASUNDERAM-CHETTY-et-al.-v.-VANDER-POORTEN.pdf