066-NLR-NLR-V-41-SUPPRAMANIAM-CHETTIAR-v.-SENANAYAKE-et-al.pdf