039-NLR-NLR-V-20-SUPPRAMANIAM-CHETTY-v.-WEERASEKERA.pdf