014-NLR-NLR-V-27-UDAYAPPA-CHETTY-v.-GOONETILLEKE-et-al.pdf