017-SLLR-SLLR-1995-V-1-W.-K.-C.-PERERA-v.-PROF.-DAYA-EDIRISINGHE-AND-OTHERS.pdf