085-NLR-NLR-V-40-WIJEYESEKERE-v.-VAITHIANATHAN.pdf